Muliakanlah tetamu…

fal yukrim dhaifahu...

fal yukrim dhaifahu...

Hadith diatas adalah berkenaan dengan anjuran Rasulullah untuk memuliakan tetamu. Lafaz “falyukrim jaarahu” bermaksud perintah memuliakan tetamu. Tetapi adakah ianya perintah wajib atau sunnat?

 

Imam Ahmad dan AlLaith mengatakan ianya wajib sehari semalam. Mereka membawa satu hadith riwayat Ibn Majah “Semalam melayan tetamu hak yang wajib terhadap orang muslim”

 

Pengarang Kitab AlWafi, Dr. Mustafa AlBugha dan Mahyuddin Misto apabila menghuraikan hadith 40 yang disusun oleh Imam Nawawi menyatakan;

“Pendapat jumhur (kata sepakat) menyatakan ianya adalah sunnat dan termasuk didalam bab akhlak-akhlak mulia dan bukanlah wajib. Lafaz “falyukrim” tersebut didalam riwayat lain “Falyuhsin” iaitu berbuat baiklah kamu terhadap tetamu. Oleh itu, ia bukanlah menunjukkan perintah wajib kerana amalan memuliakan dan berbuat ihsan termasuk dalam bab-bab akhlak yang mulia”

 

Glosari Arab :

*Daifun (ضيف)= tetamu

Duyuf (ضيوف)= para tetamu

 

*Kalimah itu sudah pun digunakan didalam Bahasa Melayu iaitu “dif-dif kehormat”. Dif itu adalah berasal dari kalimah “daifun” yang bermaksud tetamu.

 

Wallahua’lam