alMabrur..

MAKNA SEBENARNYA MABRURNYA HAJI..

Istilah mabrur lebih mashyur dibibir masyarakat dari mengetahui maknanya sebenar. Apakah yang dimaksudkan haji mabrur sebenarnya?

Ibn Kholawaih mentakrifkan alMabrur sebagai alMaqbul iaitu diterima. Dan ada yang mengatakan sesuatu yang tidak bercampur dengan dosa. Kemudian, diabsahkan (tarjih) oleh Imam Nawawi dengan pendapat tersebut (tidak bercampur dosa) [Fathul Bari, Bab : Kelebihan Haji Yang Diterima 5/155]

Apabila merujuk kitab hadith yang muktabar seperti Sahih Bukhari, Imam Bukhari meletakkan bab yang khusus bertajuk”Kelebihan Haji Mabrur”. Manakala, Imam Muslim meletakkan perbincangan haji yang diterima didalam bab “Iman kepada Allah Taala seafdal-afdal amalan”.

Ini berdasarkan 2 riwayat utama ialah Abu Hurairah dan Aisyah Radiyallahu’anha iaitu :

1- Riwayat dari Abu Hurairah Radiyallahu’anhu:

i

“Ditanyakan kepada Baginda manakah amalan yang lebih afdal? Maka dijawabnya iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Jihad di jalan Allah. Kemudian? Sabdanya : Haji yang mabrur (diterima”). [Sahih Bukhari No 1422, Bab Kelebihan Haji Mabrur]

ii-
“Aku dengar Nabi bersabda : sesiapa yang menunaikan haji kerana Allah, kemudian tidak melakukan kerosakan dan tidak fasiq, maka dia akan kembali seolah-olah baru dilahirkan oleh ibunya (bersih dari dosa-dosa)” [Sahih Bukhari No 1424, Bab Kelebihan Haji Mabrur]

2- Riwayat ‘Aisyah Radiyallahu’anha:

“Wahai Rasulullah, kami melihat jihad adalah seafdal-afdal amalan. Adakah kami perlu berjihad? Sabda baginda : Tidak, akan tetapi seafdal-afdal jihad ialah haji yang diterima (mabrur)”. [Sahih Bukhari No 1423, Bab Kelebihan Haji Mabrur]


BAGAIMANA MENCAPAI HAJINYA MABRUR?
More