alFahris2..

Indeks Sahih Muslim ada 40 tajuknya iaitu;

1-Kelebihan Bulan Ramadhan

2-Kewajipan berpuasa kerana melihat anak bulan, dan berbuka (melihat anak bulan syawal-pent) kerana melihatnya. Sekiranya terlindung, maka dicukupkan sebulan dengan kiraan 30 hari

3-Tidak berpuasa sehari atau dua sehari sebelum ramadhan

4-Sebulan (juga) ialah 29 hari

5-Keterangan melihat anak bulan bagi setiap kawasan, dan tidak dihukmkan bagi yang berjauhan

6-Tidak berkaitan samada kecil atau besarnya anak bulan, sesungguhnya Allah menjadikan (anak bulan) agar dapat dilihat, jika tidak, dicukupkan dengan kiraan 30 hari

7-Keterangan sabda Baginda “sebulan yang tidak berkurangan” (pahala -pent)

8-Keterangan mula menahan diri apabila terbitnya fajar. Bentuk fajar yang berkaitan dengan hukum hakam berpuasa. Masuknya masuk waktu subuh dan sebagainya.

9- Kelebihan sahur. Penekanan akan sunat bersahur. Sunat melambatkannya dan menyegerakan berbuka

10-Waktu tamat berpuasa dan munculnya siang

11-Tegahan orang yang melakukan wisol (puasa tanpa henti)

12-Mencium ketika berpuasa tidak haram kepada orang yang tidak mendatangkan syahwatnya

13-Sah puasa ketika terbit fajar sedangkan dia dalam keadaan junub

14-Penekanan haram berjimak disiang hari Ramadhan bagi orang yang berpuasa. Wajib melunaskan dengan kaffarah. Wajib keatas orang yang berkemudahan dan orang yang susah. Perlakuan orang yang susah sehingga dia mampu (melunaskan kaffarah)

15-Boleh berpuasa dan berbuka didalam bulan Ramadhan untuk orang bermusafir dalam perkara bukan maksiat jika dua marhalah dan lebih. Keutamaan berpuasa kepada yang berkemampuan tanpa memudaratkan dan kepada yang susah agar berbuka

16-Berpahala orang yang berbuka ketika bermusafir apabila mempunyai kerja

17-Memilih untuk berpuasa dan berbuka ketika bermusafir

18-Sunat berbuka bagi orang yang menunaikan haji pada hari Arafah

19-Berpuasa di hari Asyurak

20-Hari bilakah berpuasa Asyura?

21-Makan ketika Asyura dan mencukupkan baki (puasanya -pent) pada hari tersebut

22-Tegahan berpuasa pada hari raya puasa dan hari raya qurban

23-Pengharaman berpuasa pada hari tasyriq

24-Larangan berpuasa pada hari jumaat secara tunggal

25-Keterangan nasakh ayat “dan wajib atas orang-orang Yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah Iaitu memberi makan orang miskin” dengan ayat “oleh itu, sesiapa dari antara kamu Yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu” (dahulu boleh fidyah atau puasa -pent)

26-Keterangan qadhak (ganti puasa) pada bulan Syaaban

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: